Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AAC Clyde Space AB

AAC Clyde Space AB

AAC Clyde Space AB
Dag Hammarskjölds väg 48
752 37 Uppsala

Hemsida:

www.aac-clyde.space

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

AAC Clyde Space utvecklar och tillverkar delsystem och satellitplattformar för rymdapplikationer till småsatelliter. AAC Clyde Space AB hette tidigare ÅAC Microtec AB.

Teckningsperiod:

20 maj 2019 - 3 juni 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

82,5 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 maj 2019

Värdering:

206 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. För varje (1) per avstämningsdagen innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från en befintlig aktieägare samt en ny investerare om 23,5 MSEK, motsvarande 28,6 procent av Företrädesemissionen. Den nye investeraren erhåller vederlagsfritt teckningsrätter från ett par av Bolagets större aktieägare och har åtagit sig att teckna för 22,6 MSEK, motsvarande 27,4 procent, i Företrädesemissionen. Bolaget har därutöver erhållit emissionsgarantier från befintliga respektive externa investerare om 44,0 MSEK, motsvarande 53,4 procent. Sammanlagt uppgår teckningsförbindelser och emissionsgarantier till 67,5 MSEK, motsvarande 81,9 procent.

Uppdaterat: 2019-05-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss