Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AAC Clyde Space AB

AAC Clyde Space AB

AAC Clyde Space AB
Dag Hammarskjölds väg 48
752 37 Uppsala

Hemsida:

www.aac-clyde.space

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

AAC Clyde Space utvecklar och tillverkar delsystem och satellitplattformar för rymdapplikationer till småsatelliter. AAC Clyde Space AB hette tidigare ÅAC Microtec AB.

Teckningsperiod:

16 november 2016 - 2 december 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

103 Mkr + 27 Mkr

Teckningskurs:

6,80 kr per aktie och unit

Likviddag:

Tre bankdagar efter utställd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

95 Mkr pre-money.

Villkor:

Bred spridning prioriteras.

Post:

1 unit, minimum 1000 units.

Övrigt:

Obs, teckningsdatumen är i skrivande stund ännu inte satta, 14-18 november är bara en uppskattning.

Vid stort intresse för emissionen på 103 Mkr så kan en övertilldelning på 27 Mkr användas.

Uppdatering: Faktiska datum för teckningstiden är 16 november - 2 december 2016.

Notering på First North den 21 december 2016.

En (1) Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Varje fyrtal (4) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i ÅAC till emissionskursen 8,80 kr under perioden 2-31 maj 2018.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från ägare och ett konsortium av stora investerare på cirka 92,8 miljoner kronor av vilka cirka 10,2 miljoner kronor kvittas mot del av aktieägarlån. Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 77 procent eller 13 650 000 Units av det totala Emissionsbeloppet. Bolaget tillförs vid fullteckning före emissionskostnader 120 miljoner kronor.

Vi noterar att den svenska astronauten Christer Fuglesang är med som teckingsåtagare i emissionen. Även affärsmannen Sverker Martin-Löf.

Uppdaterat: 2016-11-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss