Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i 2cureX AB

2cureX AB

2cureX AB
Birkevej 37
3460 Birkerød

Hemsida:

www.2curex.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

2cureX är ett danskt bolag, med rötter i bolaget Carlsberg Research Center, som utvecklar en metod vid namn IndiTreat vars syfte är att kartlägga den mest effektiva behandlingen för individuella kolorektalcancerpatienter. IndiTreat har även potential att användas inom andra cancerindikationer.

Teckningsperiod:

9 maj 2019 - 23 maj 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

24,7 Mkr

Teckningskurs:

11,95 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 maj 2019

Värdering:

123,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

2cureX har erhållit teckningsförbindelser om cirka 12,5 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av emissionsvolymen och garantiteckning om cirka 7 MSEK, motsvarande cirka 29 procent av emissionsvolymen. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantiteckning cirka 79 procent av emissionsvolymen. Garantiteckningen är en s.k. ”toppgaranti”, vilket innebär att om exempelvis företrädesemissionen tecknas till 85 procent verkställs garantiteckning för resterande 15 procent upp till fulltecknad företrädesemission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss