MediRox AB

MediRox utvecklar, producerar och marknadsför produkter för rutinmässig diagnostisering, efterkontroll och kvalitetssäkring i samband med cirkulationssjukdomar, s.k. reagenser och kontroller. MediRox har även instrument, förbrukningsartiklar och reagenser baserade på den patenterade mättekniken FOR.
Ingen nyemission hittades
Inga nyheter hittades
default-fallback-image

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner