Kapitalkraft i Sverige AB

Investeringar i företrädesvis mindre företag som siktar på en egen marknadsnotering samt rådgivning i samband med denna typ av transaktioner. Dessutom kommer Kapitalkraft att placera likvida medel på aktiemarknaden.
Ingen nyemission hittades
Inga nyheter hittades
default-fallback-image

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner