I Love Lund AB

I Love Lund är ett investeringsbolag som investerar i bolag med anknytning till Lund, företrädesvis onoterade och i en tidig utvecklingsfas.
Ingen nyemission hittades

Sälj det nynoterade företaget I Love Lund

I Love Lund är ett investeringsbolag som investerar i bolag med anknytning till Lund, företrädesvis onoterade och i en tidig

I Love Lund AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner