SurfCleaner AB

SurfCleaner designar, utvecklar och tillverkar världens första skimmer/separator-hybrider för 100 procents insamling, separation och återvinning av föroreningar som flyter på vattenytan – olja, bensin, diesel, flytslam, skräp, mikroplaster, alger, med mera.
Ingen nyemission hittades
Inga nyheter hittades
SurfCleaner AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner