Ett av världens största kosmetikaföretag tar nästa steg med Bioextrax

Ett utvärderingsprojekt som Bioextrax har bedrivit med ett av världens tre största kosmetikföretag har avslutats positivt, går nu vidare med ett kundfinansierat utvecklingsprojekt.

Bioextrax meddelade idag att det utvärderingsprojekt som pågått med ett av världens största (topp-3 på global basis) kosmetik- och hudvårdsföretag har avslutats med positivt resultat och nu resulterat i ett kundfinansierat utvecklingsprojekt. Kosmetikaföretaget kommer att finansiera projektet med ca en halv miljon kronor. Projektet fokuserar på att optimera Bioextrax teknologi för att passa kosmetikaföretagets specifika behov, och provinstallera den i kosmetikaföretagets egna anläggning. Kosmetikaföretaget är samma företag som Bioextrax kommunicerade kring 9 oktober 2020.

Syftet med det nu avslutade utvärderingsprojektet har varit för kosmetikaföretaget att utvärdera potentialen i Bioextrax extraktionsteknologi för produktion av en viss typ av PHA, som i sin tur ska användas i kosmetikaföretagets produkter. Kosmetikaföretaget har nu beslutat sig för att gå vidare i form av ett avtal vars slutmål är att Bioextrax extraktionsmetod ska provinstalleras i deras produktionsanläggning. Kosmetikföretaget har en egenutvecklad metod för ackumulation av PHA och syftet är att kombinera den med Bioextrax patenterade teknologi för extraktion av PHA.

Projektet väntas pågå i 10 månader och Kosmetikaföretaget kommer att genomföra delbetalningar till Bioextrax om sammanlagt 48.000 euro beroende på uppnående av vissa milstolpar.

”Av flera skäl ser jag god kommersiell potential med denna kund. Först och främst är det ett mycket stort företag vi arbetar med, med en årlig omsättning om flera hundra miljarder svenska kronor. Det är också en bransch som är under press från regulatoriskt håll, då tillsatta och inte biologiskt nedbrytbara plaster är på väg att förbjudas inom EU. Slutligen har just det bolag vi arbetar med ett stort fokus på naturligt producerade råvaror, vilket innebär att de vill undvika andra konkurrerande extraktionsmetoder som kräver olika typer av kemikalier och istället fokusera på vår biobaserade teknologi.” säger Per Erik Velin, VD, Bioextrax.

Bioextrax är noterat på Spotlight sedan april 2020 och planerar att flytta sin notering till First North under hösten.

Bioextrax AB

Bioextrax utvecklar och licensierar ut en teknologiplattform som med bakterier omvandlar organiskt avfall till värdefulla material som bioplast, djurfoder och fibrer.