Episurf Medical siktar på en riktig börsnotering

Episurf Medical gör två nyemissioner och inleder snarast möjligt arbetet med att flytta från First North-listan till den riktiga börsen.

Medicinteknik-företaget Episurf Medical meddelade i fredags att de gör två nyemissioner. Den första är en riktad via book building och ska vara klar på måndag. Den andra är en företrädesemission på 20 Mkr, vilken garanteras av bolagets största aktieägare Serendipity Ixora AB.

Den 5 november 2010 [u][url=http://www.nyemissioner.se/planerad-notering/episurf_medical_ab/760]listade företaget sig på Aktietorget[/url][/u] och den 15 augusti 2011 [u][url=http://www.nyemissioner.se/planerad-notering/episurf_medical_ab/895]flyttade företaget till First North[/url][/u]. Nu gör sig företaget redo att [u][url=http://www.nyemissioner.se/planerad-notering/episurf_medical_ab/1097]ta steget upp till den riktiga börsen[/url][/u], dvs Nasdaq OMX Stockholm. Episurf Medical meddelade i fredags att de snarast möjligt ska inleda arbetet med börsnoteringen.

Det blir ytterligare ett exempel på att företag listar sig på någon av de mindre listorna först, växer till sig, och sedan tar steget upp till Stockholmsbörsen. Denna trend blir extra tydlig i och med att inga företag på flera år gjort sin börsnotering direkt på Stockholmsbörsen.

Läs även: [u][url=http://www.nyemissioner.se/nyhet/aktier_mot_notering_och_listbyte/144]Aktier mot notering och listbyte[/url][/u]

Episurf Medical AB

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ.