Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva förnybara energigaslösningar

Cortus Energy-anläggning

Cortus Energy grundades med visionen att revolutionera energimarknaden genom utvecklingen och kommersialiseringen av förgasningsprocessen WoodRoll. Företaget genomför nu en företrädesemission och vi har därför ställt några frågor till tf. VD Rolf Ljunggren. (Sponsrad artikel)

Vad är Cortus Energys verksamhet?

Rolf Ljunggren på Cortus Energy

Cortus är ett utvecklingsbolag med en unik teknikplattform, WoodRoll, som förgasar biomassa mer effektivt än vad som tidigare varit möjligt med vilken vi erbjuder kostnadseffektiva förnybara energigaslösningar för kraft-, processindustri- och fordonsapplikationer.

Vilka är fördelarna med WoodRoll-processen?

Våra fördelar med WoodRoll-teknologin jämfört med våra konkurrenter är:

  1. Ultraren syngas som inte kräver någon omfattande efterbehandling innan den används i kvalificerade tillämpningar.
  2. Branschens högsta energiutbyte genom värmeåtervinning och integrerad torkning av biomassan.
  3. Flexibilitet i val av biomassa och möjlighet att byta bränsle över tid för at hålla nere bränslekostnaden.
  4. Modulärt koncept för anläggningsleveranser som täcker stora delar av de industriella behoven.


Ni kan använda några olika affärsmodeller, kan du i korthet beskriva dem?

De affärsmodeller vi jobbar med är:

  1. Försörjningsaffärer som innebär att vi bygger, äger och driver en anläggning hos en kund med ett långsiktigt leveransavtal (som i Höganäs).
  2. Anläggningsaffärer som innebär att vi säljer en modulär anläggning till en kund för ett specifikt projekt (idag aktuellt i Sverige, Irland, Tyskland).
  3. Licensaffärer som innebär att en partner köper en licens för en eller flera WoodRoll-anläggningar som de uppför i egen regi (diskussion med tysk potentiell partner).


Kan du beskriva vad samarbeten med Nordbex och andra aktörer innebär för Cortus Energy?

Nordbex förprojekterar en anläggning för koldioxidnegativ elproduktion i Nybro. I detta skede levererar vi engineeringtjänster för den kommande förgasningsanläggningen som ingår som en del i hela den kommande fabriken. De har anlitat norska Aker Solutions för att leda hela förprojekteringen som förväntas pågå under 2024. Arbetet leder sedan fram till ett investeringsbeslut och en finansiering.

På liknande sätt har vi tidigare varit engagerade för projekt i Frankrike, Japan, Tyskland och på Irland.  

Cortus Energy har gjort framsteg i anläggningen i Höganäs, vad blir nästa steg för att ta tekniken till marknaden?

Det viktigaste steget är att de längre körningar som i Höganäs som startats och som blir en del i verifieringen av processen. Samtidigt pågår en uppdatering av den modulära processen för kommande projekt där alla de erfarenheter som verksamheten i Höganäs gett kommer att införas. Denna nya generation av WoodRoll är det som vi erbjuder till nya kunder.

Hur ser marknadens intresse ut för Cortus Energys WoodRoll-teknik?

Det finns ett stort och konkret intresse för WoodRoll och som nämnts i texten ovan har vi en unik position för mer kvalificerad användning av syngas för tillverkning av biogen vätgas, biogas, grön metanol och förnybart flygbränsle. Flera aktörer följer oss och vill se driftsresultat och vår nya generation av WoodRoll för kommande projekt. Inom EU finns mycket ambitiösa program för biogas, vätgas och infångning av koldioxid som hjälper oss att få bra ekonomiska förutsättningar för nya projekt.  

Ni gör nu en företrädesemission, vad vill ni uppnå med kapitalet?

Det viktigaste för Cortus 2024 är att tillförlitligt leverera syngas i Höganäs. Detta öppnar inte bara för intäkter i Höganäs utan kommer ge våra intressenter råg i ryggen för att gå in i nya affärer med oss. Det är till driften i Höganäs som vi i första hand kommer använda pengarna från nyemission. Vidare kommer vi också styra resurser till konstruktion av nästa generation modulär WoodRoll och införsäljningen av denna till våra intressenter samt betala av kortfristiga lån.  

Avslutningsvis, vad vill du säga till de som är intresserade av att investera?

Cortus står inför ett genombrott på en marknad vars behov av vår förnybar syngas är till synes omättliga. De svårigheter och utmaningar vi haft de senaste åren har förberett oss som leverantör för det steg vi står inför. Det är helt enkelt ett tillfälle att investera i ett bolag som befinner sig i en marknad som utvecklas snabbt och i flera parallella tillämpningar med en unik teknik som nu är mogen för nästa steg, kommersialisering.

Läs mer om Cortus och företrädesemissionen på företagets hemsida.

Cortus Energy AB

Cortus erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft-, transport och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll. Cortus Energy AB hette tidigare Clean Tech East Holding AB. Clean Tech East Holding AB hette tidigare SystemSeparation Sweden Holding AB.