Bränsleceller – framtiden för eldrivna fordon

Allt fler fordon kommer att köras på vätgas i framtiden och marknaden för bränsleceller blir allt hetare. Det innebär att tillverkningen av bränsleceller också behöver effektiviseras.

Marknaden för bränsleceller, eller vätgasdrift som det också kallas, har under de senaste åren tagit fart ordentligt. I och med Parisavtalet och Kinas beslut att elektrifiera delar av fordonsparken behöver investeringar göras nu om de uppsatta målen ska kunna nås inom tidsramen.

“Vi kunde redan för tre år sedan se att industrin i Nordamerika började effektivisera delar av sina transportsystem genom att byta ut batterier mot bränsleceller i sina gaffeltruckar. Idag finns det närmare 20 000 gaffeltruckar som drivs med bränsleceller i Nordamerika, just eftersom det är mer effektivt, säger Pär Teike”, vd för teknikbolaget Cell Impact.

Från utveckling till kommersiell produktion

Cell Impact utvecklar och tillverkar flödesplattor – kärnan i bränslecellen – och är idag, med sina patenterade lösningar, världsledande inom sitt teknikområde vad gäller flödesplattor i metall. Pär Teike menar att marknaden för bränsleceller nu har lämnat utvecklingsfasen och istället drivs av en stigande efterfrågan och kommersiell produktion. Tecken på detta kunde man tydligt se under förra året i samband med att trenden för eldrift fortsatte att växa inom framför allt fordonsindustrin.

Bränslecell“De starka ekonomiska incitament som fordonsindustrin tidigare haft för bensin- och dieseldrift håller på att skifta. Hittills har det mest handlat om el- och laddhybrider med batterier som utgångspunkt. Men nu vinner bränsleceller och vätgasdrift allt mer mark, inte minst tack vare de framsteg som gjorts inom området”, förklarar Pär Teike och fortsätter:

“Ta Toyota till exempel. De har länge varit den ledande aktören inom eldrift och de lägger allt mer resurser på att komplettera batterier med bränsleceller nu.”

Effektiviseringen av bränslecellstillverkning

Den höghastighetsteknik som Cell Impact använder i tillverkningen av bränslecellerna bidrar till att de kan göra produktionen både snabbare och mer precis – vilket även gör bränslecellerna mindre. Just storlek, vikt och effektivitet är några av de problem som uppstått i elektrifieringen av industrin.

“Nästa generations bränsleceller kommer att bidra till en effektivisering av denna process vilket även kommer att leda till att kostnaderna blir lägre. Detta kommer i sin tur att ytterligare driva på utvecklingen och efterfrågan på bränsleceller”, säger Pär Teike.

Unik position på marknaden

Pär Teike är – som vd för Cell Impact – självklart glad över att marknaden nu har fått upp ögonen för bränsleceller:

“Tack vare vår höghastighetsteknik befinner vi oss nu i pole position på marknaden för bränsleceller och nu fokuserar vi på att lämna labbet och påbörja industrialiserings- och uppskalningsfasen. Äntligen är vätgasrevolutionen här!”

Cell Impact AB

Cell Impact är en leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller.