Börsnotering av

Zenterio AB

Zenterio utvecklar ett oberoende operativsystem och en plattform för digital-tv-boxar och tv-apparater, som kan användas av tillverkare av sådana produkter.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Uppdatering: Dividend Sweden köper 2,4 % av aktierna av 12 olika säljare i slutet av september 2018.

Private equity-bolaget Scope är den största ägaren.

Värdering

Uppdatering: 183,6 Mkr pre-money (4 kr per aktie) vid emissionen i oktober-november 2016, och 238,5 Mkr post money om den fulltecknas. Direkt efter detta ska konvertibler även konverteras till aktier.

Uppdatering: 1,02 Mdkr efter emissionerna under slutet av 2014. 22,5 kr per aktie. Exkl utestående optioner etc.

828 Mkr baserat på den senaste nyemissionen som gjordes till 18,5 kr per aktie.

Mer information

Zenterios styrelseordförande, Olli-Pekka Kallasvuo, sa i början av juni 2014 att bolaget ska vara noterat i Stockholm inom ett år.

Aktien handlas sedan den 6 juni 2014 på Norge OTC-listan, en lista för onoterade aktier.

I början av juni 2014 gjorde företaget en nyemission på 115 Mkr.

Uppdatering; Zenterio har gjort ett par nyemissioner under slutet av 2014 på totalt 80 Mkr till 22,50 kr per aktie. Detta för köp av Systemagic AB och 27M Group.

Uppdatering: Zenterio har meddelat att de rekryterat Jörgen Nilsson som ny VD, han tillträder den 2 april 2015. Bolaget meddelade samtidigt att de planerar för en börsnotering under 2015. Mer information utlovas om processen under april 2015.

Uppdatering: Noteringsplanerna bekräftades i slutet av maj 2015.

Uppdatering: I slutet av september 2015 meddelade Zenterio att de skjuter noteringsplanerna på framtiden. Bolaget tillsatte under året Jörgen Nilsson som ny VD och affärsflödet uppges vara starkt. Bolaget vill först bevisa skalbarheten i verksamheten innan en börsnotering sker, något man anser även ligger i aktieägarnas intresse.

Uppdatering: I oktober-november 2016 gör Zenterio en företrädesemission, som följs av att ägare till konvertibler även konverterar till aktier.

Uppdatering: I början av augusti 2017 sade VD Jörgen Nilsson att det kan vara dags för styrelsen att damma av börsplanerna igen. Detta efter att försäljningen ökat till 227 Mkr under 2016 och att bolaget i början av augusti 2017 kunde kommunicera att Deutsche Telekom satsar på Zenterios plattform.

Uppdatering: I slutet av september 2018 köpte Dividend Sweden AB 2,4 % av aktierna i Zenterio från 12 olika säljare till 6,50 kr per aktie (3,50 kr kontant och 3 kr i form av Dividend Sweden).

Uppdatering: Det har inte sagts rakt ut i skrivande stund, men verkar som att Zenterio i mitten av juli 2019 bestämt sig för att lämna in en konkursansökan. Det drabbar två noterade svenska bolag, dels Trention som lånat ut pengar och dels Dividend Sweden som har köpt aktier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner