Börsnotering av

Zebraplace AB

Zebraplace är en köp- och eventguide på internet. Kopplar samman företag med konsumenter via specialerbjudanden. (Millioo AB hette tidigare Zebraplace AB, Denna ändring har hittills inte blivit av.). Zebraplace AB hette tidigare Jello AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Joakim Richter och Ola Gilstring äger 50,1 %. Totalt 130 aktieägare.

Uppdatering: Trig Media Group köper aktierna som Joakim Richter och Ola Gilstring äger, och planerar att köpa övriga aktier också.

Mer information

Företaget Millioo har tidigare varit listat på Aktietorget under namnet Jello. Efter motgångar avlistade sig företaget och bytte namn till Zebraplace. Verksamheten har dock hela tiden fortsatt. Nu tar företaget nya tag. Företaget köper en av sina kunders verksamhet (via en nyemission där Enwire överlåter sin verksamhet inom cashback och tillhörande kundavtal) och byter namn till Millioo, vilket är det varumärke som kunden använder. En listning på Aktietorget planeras under 2013.

Uppdatering: Styrelsen har föreslagit omförhandling av affären med Enwire och en extra bolagsstämma ska hållas den 24 september 2013. Anledningen är förändrade förutsättningar för att inom tidsplan uppnå det förväntade resultatet, samt att anpassa handlingsplanen för att säkerställa bolagets kapitalbehov. Det föreslås även att styrelsen bemyndigas att göra olika former av kapitalanskaffningar. Planen att lista företaget på Aktietorget under 2013 är sannolikt skjuten på framtiden.

Uppdatering: I mitten av november 2013 meddelar Trig Media Group som är listat på Aktietorget att de köper 50,1 % av Zebraplace, från Joakim Richter och Ola Gilstring. Där planen är att erbjuda övriga 130 aktieägare att köpa även deras aktier. Betalning i form av aktier i Trig Media Group. Trig är ett företag närstående till Enwire.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner