Börsnotering av

Yubico AB

Yubico är ett globalt cybersäkerhetsföretag som tillhandahåller avancerade autentiseringslösningar som förhindrar användandet av stulna digitala identiteter. Bolagets produktnamn är YubiKey.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Bure (via Bure Growth AB) 15,3 %, AMF och AMF Fonder, Stina Ehrensvärd, Andreessen Horowitz, Fjärde AP-fonden.

Värdering

800 miljoner USD (8 293 miljoner SEK) när bolaget går samman med spac-bolaget ACQ Bure AB.

Mer information

I mitten av april 2023 meddelade spac-bolaget ACQ Bure AB att det går samman med Yubico, dvs Yubico noteras.

Fusionsvederlaget består av kontant betalning och nyemitterade aktier i ACQ, varvid 58 % av vederlaget kommer att erläggas i form av aktier och 42 % i kontant betalning till innehavare av utestående aktier i Yubico vid tidpunkten för registreringen av fusionen (bortsett från Icke-berättigade Utländska Aktieägare).

Efter genomförandet av transaktionen väntas ACQ:s nuvarande aktieägare att inneha cirka 40,3 % av aktierna och rösterna i det sammanslagna Bolaget.

Efter slutförande av Transaktionen förväntas de fem största aktieägarna i det Sammanslagna Bolaget bestå av Bure, Yubicos medgrundare Stina Ehrensvärd, AMF Tjänstepension och AMF Fonder, Andreessen Horowitz och Fjärde AP-fonden.

ACQ Bure AB är noterat på Nasdaq Stockholm, i samband med transaktionen kommer noteringen att flyttas till First North.

Uppdatering: Fusionen förväntas vara klar den 20 september 2023, vilket även förväntas vara datumet då bolaget börjar handlas på First North.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner