Börsnotering av

Xvivo Perfusion AB

Xvivo Perfusion arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Vitrolife AB 100 %, som innan listningen delar ut Xvivo Perfusion till sina aktieägare.

Värdering

Ett par aktieägartillskott är planerade inför listningen, varefter "book value" uppges till 3,35 kr per aktie, motsvarande 65,5 Mkr för bolaget.

Mer information

Vitrolife AB delar ut Xvivo Perfusion under andra halvåret 2012 och listar sedan företaget på First North.

Uppdatering: Avstämningsdatum för aktieägare i Vitrolife att erhålla utdelning i form av Xvivo Perfusion-aktier är den 1 oktober 2012.

Uppdatering: Xvivo Perfusion listas på First North den 8 oktober 2012.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner