Börsnotering av

Xintela AB

Xintela är ett bioteknikföretag verksamt inom stamcellsterapi.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Innan nyemissionen inför noteringen; Evy Lundgren-Åkerlund 23,02 %, Baulos Capital Belgium SA, 20,73 %, ALMI Invest Småland & Öarna AB 15,08 %, Per Åke Oldentoft (Privat och genom närståendes innehav) 8,33 %, Gregory Batcheller 3,48 %, Priomed AB 1,85 %, AB Skånska Bruk 1,74 %,Huruvida Invest AB 1,71 %, AB Biopharmacon 1,66 %, Rickard Mosell 1,53 %, Övriga aktieägare 20,87%.

Evy Lundgren-Åkerlund, Baulos Capital och Almi Invest är de tre största ägarna. Totalt 17 ägare.

Värdering

89 Mkr pre-money och 119 Mkr post money vid nyemissionen inför noteringen. Vid full övertilldelning blir post money 124 Mkr post money. Post money-värderingar exkl teckningsoptioner.

Mer information

Xintela upprepade i december 2015 sina planer på att notera sig. Bolaget presenterar sig i början av 2016 för investerare och ska göra en nyemission.

Uppdatering: Xintela noteras på First North den 22 mars 2016.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner