Börsnotering av

Xavi Solutionnode AB

Xavi Solutionnode-koncernen investerar i it-verksamhet. Verksamheten bedrivs i huvudsak i självständiga dotterbolag, främst Frontwalker Group AB och Tavana IT. Xavi Solutionnode AB hette tidigare Xavitech AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Innan nyemissionen under mars/april 2011: Johan Stenberg 54,9 %, Poularde AB 10,7 %, Investa Företagskapital AB 7,7 %, Saminvest AB 6,0 %, Jonathan Grip 3,7, Calectro AB & Calectro holding AB 3,6 %, Lars Save 2,5 %, Övriga 10,9 %. Totalt ca 70 aktieägare.

Värdering

Pre-money 29,4 Mkr och 37,8 Mkr post money om emissionen under mars/april 2011 fulltecknas.

Mer information

Xavitech gör en nyemission på 8,4 Mkr under mars/april 2011. Företaget planerar att lista sig på Alternativa Aktiemarknaden under 2012 och på någon av OMX listor inom några år.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner