Börsnotering av

Wonderful Times Group AB

Wonderful Times Group affärsidé är att utveckla industriella verksamheter som kombinerar ett globalt industriellt nätverk med en modern e-handel på utvalda geografiska marknader. Det globala nätverket omfattar en komplett industriell värdekedja innehållande FoU, industriell design, produktutveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och eftermarknad. Wonderful Times Group AB hette tidigare Value Tree Holdings AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Noterat på Aktietorget.

Värdering

Noterat på Aktietorget.

Mer information

I samband med att ValueTree presenterade sin bokslutskommuniké för 2009 meddelade företaget även att man köper Eber Toys, en av Sveriges ledande grossister av leksaker. Företaget meddelade även att man påbörjat arbetet med att byta från Aktietorget till en större lista.

Uppdatering: VaueTree meddelar i sin Q3 2010-rapport att man påbörjat arbetet att byta lista från Aktietorget till First North.

Uppdatering: Företaget gör en spridningsemission under december 2010 för att få fler aktieägare och där med kunna byra lista under 2011.

Uppdatering: Något listbyte har inte blivit av, både 2011 och 2012 gick åt till omstrukturering. Företaget pratar inte om ett listbyte längre.

Uppdatering: Wonderful Times Group meddelar i mitten av januari 2013 att man planerar att ta in 13 Mkr via ett konvertibelt lån.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner