Börsnotering av

Whitepearl Holdings Limited

Whitepearl är ett diversifierat IT-bolag som arbetar inom molnlösningar, AI, IoT och mobila lösningar. Koncernen består idag av 32 bolag i 30 länder med över 650 anställda och konsulter och nuvarande fokus är i tillväxtländer, främst i Afrika, Mellanöstern, Asien och Latinamerika.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Webbleton Holdings Limited och Bendflow Pty Limited är största ägare.

Mer information

I slutet av december 2022 meddelade DS Plattformen AB som är noterat på NGM Nordic SME att de ska göra ett omvänt förvärv av Whitepearl Holdings Limited. Det omvända förvärvet är villkorat av att DS Plattformen AB flyttar sin notering till First North.

Efter transaktionen kommer DS Plattformen ABs aktieägare att äga 13 % och Whitepearls ägare 87 %.

Uppdatering: I början av mars 2023 meddelade DS Plattformen AB att de har erhållit ett villkorat godkännande för notering på Nasdaq First North. Dvs en notering av Whitepearl har kommit ett steg närmare.

Uppdatering: Den 12 juni 2023 meddelade DS Plattformen AB att förvärvet av Whitepearl är slutfört. Dvs Whitepearl är nu noterat på NGM Nordic SME. En snabb flytt till First North är planerad.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner