Börsnotering av

Wematter AB

Wematter är en tillverkare som gör avancerad SLS 3D-utskriftsteknik tillgänglig för företag för att producera på ett smartare sätt. Företaget utvecklar också sin egen mjukvarusvit med 3D-utskriftsprogramvara som gör det lättare för designers, ingenjörer och tillverkare att använda SLS 3D-utskrifter.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Värdering

33,9 Mkr pre-money och 45,2 Mkr post money om företrädesemissionen i januari 2023 fulltecknas. 3 kr per aktie.

Mer information

Wematter meddelade i slutet av mars 2021 att de gjort en pre-IPO på 26 Mkr och de planerar för en notering i närtid.

"Nyemissionen övertecknades av utvalda långsiktiga strategiska institutionella och privata investerare, bland annat Hamberg Förvaltning med närstående samt en industrialist inom additiv tillverkning. Även befintliga ägare, ledning och styrelse deltog i nyemissionen."

Uppdatering: I början av oktober 2021 meddelade Wematter att Henrik Kennås bli ny CFO i bolaget. Han kommer närmast från Dynamic Code där han var COO/CFO.

Uppdatering: Under januari 2023 gör Wematter en företrädesemission.

Uppdatering: Det blev ingen notering av Wematter. Företaget köptes i stället upp av 3D Systems. Affären meddelades den 1 maj 2023.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner