Börsnotering av

Wellton Way Media Center AB

Multimediabox för tv-apparater.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Grundarna. Ett antal mindre privatinvesterare tillkommer under Q1 2007. Uppdatering: Enligt Claes Wellton har företaget i april 2008 ungefär 1700 aktieägare.

Värdering

75 Mkr enligt villkor för erbjudande i mars 2007. Uppdatering: I villkoren för aktieerbjudandet i mars 2008 har företaget höjt värderingen till 100 Mkr.

Mer information

Företaget planerar inom kort att i samarbete med fondkommissionär anordna handel i aktien. Uppdatering: Målet var tidigare att börsnoteras under 2008, under juni 2007 justerade man dock ambitionerna till att listas på någon liten lista under hösten 2007.

Uppdatering: I december 2007 är emissionen fortfarande inte fulltecknad.

Uppdatering: Företaget började i mars 2008 ragga investerare till en något högre värdering än det erbjudande som funnits ute tidigare. I memorandumet anger man att någon form av listning av aktien ska ske i skiftet Q1/Q2 eller Q2 2008.

Uppdatering: I annonser för emissionen i maj 2008 anger företaget att man siktar på en notering på Londonbörsen. Och om en sådan notering blir av så ska aktien också noteras i Sverige. I memorandumet skriver man dock bara om en dagligt handlad marknadsplats under Q1/Q2 2008. Kanske jobbar man för att få aktien handlad via Alternativa Aktiemarknaden eller aktiekursen visad på beQuoted?

Uppdatering: Wellton Way har gått i konkurs. Ingen notering således.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner