Börsnotering av

W5 Solutions AB

W5 Solutions levererar högteknologiska system och lösningar till svenska och internationella myndigheter och företag inom försvar och samhällsskydd.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

30 september 2021: Swedish Defense Group AB 52,4 %, MSE Holding AB 14,3 %, DT2W Invest AB 14,3 %, Cajory Defence AB 14,3 %.

Värdering

Uppdatering: 290 Mkr post money

250 Mkr pre-money och 290 Mkr post money om noteringsemissionen inkl övertilldelning fulltecknas. 25 kr per aktie.

Mer information

W5 Solutions har inte kommunicerat någon noteringsplan, men baserat på pressmeddelanden och formella beslut under hösten 2021 verkar det inte osannolikt att en notering finns i planerna.

Uppdatering: I mitten av november 2021 meddelade W5 Solutions att de ska notera sig på First North och inför det göra en noteringsemission på 35 Mkr, varav 30 Mkr är tecknat på förhand.

Uppdatering: W5 Solutions noteras på First North den 17 december 2021.

Uppdatering: Noteringserbjudandet blev kraftigt övertecknat och 1400 investerare fick aktier tilldelade.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner