Börsnotering av

Vultus AB

Vultus utvecklar AI-plattformen Fertilizer Ninja för precisionsjordbruk. Fertilizer Ninja erbjuder en komplett odlings-, gödnings- och bevattningsguide för effektivare beslut inom jordbruket och är utvecklad för att ge guidning för en rad olika grödor. Baserat på satellit- och väderdata skapas fältspecifika kartor för spridning av gödselmedel, unika för de olika behoven för varje fält.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Innan noteringsemissionen; Kun Luo 21,92 5, Robert Schmitt 9,46 %, Seedrs Nominees Limited 9,23 %, Ophir Mubarik 6,43 %, Övriga (20 st) 52,96 %.

Robert Kristoffer Schmitt Kramlund, Kun Luo

Värdering

Uppdatering: 25,9 Mkr post money

14,9 Mkr pre-money och 25,9 Mkr post money om noteringsemissionen fulltecknas.

Mer information

Vultus meddelade i mitten av april 2022 att de ska göra en noteringsemission och notera sig på Spotlight under andra kvartalet 2022.

Uppdatering: Vultus noteras på Spotlight den 20 maj 2022.

Uppdatering: Vultus noteringsemission tecknades till 100 % och bolaget fick ca 200 nya aktieägare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner