Börsnotering av

Vivoline Medical AB

Vivoline Medical utvecklar teknik som ska förlänga användningsperioden av lungor för transplantation.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Christian W Jansson är en av aktieägarna (samt även styrelseordförande).

Uppdatering: Innan nyemission under mars/april 2013: Igelösa Life Science AB 40,48 %, Fata Morgana AB 23,58 %, Happy Land Holding AB 23,58 %, Övriga 12,36 %.

Igelösa Life Science AB kontrolleras till 80 % av styrelseledamot Stig Steen och till 20 % av styrelseledamot Nils Gyllenkrok. Styrelseordförande Christian W. Jansson äger 100 % i Fata Morgana AB. Happyland Holding AB ägs till 100 % av Paul Frankenius.

Värdering

Pre-money 50 Mkr och 62 Mkr post money (exklusive optioner) om emissionen inför listningen fulltecknas.

Mer information

Vivoline Medical gjorde under första kvartalet 2013 en nyemission på 6,5 Mkr och gör sig nu redo för att göra en publik nyemission, med efterföljande listning av bolaget.

Uppdatering: Det är på Aktietorget som företaget ska lista sina aktier. De börjar presentera sig under början av april 2013 på ett antal orter i Sverige.

Uppdatering: Företaget listar sig på Aktietorget den 15 Maj 2013 och gör innan det en nyemission.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner