Börsnotering av

VIMAB Holding AB

Vimab-koncernen förvaltar och utvecklar industriservicebolag särskilt specialiserade inom olika områden och applikationer av flödesteknik och hantering av olika typer av vätskor.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Fredell & Co AB, Riddargatan Förvaltning AB, Markus Anglered, Kent Mösch, Tony Johansson, Sebastian Sjöblom och Anna Bonde.

Mer information

I slutet av maj 2022 meddelade First North-noterade Headsent AB att de ska göra ett omvänt förvärv av VIMAB Holding AB, dvs VIMAB Holding AB ska noteras på First North.

VIMAB Holding ABs aktieägare kommer att äga 86 % av stamaktierna efter transaktionen och Headsent ABs nuvarande aktieägare 14 %. Det finns även preferensaktier som ägs av Scandinavian Credit Fund I AB (publ) som inte är en del av transaktionen.

"Med anledning av att Headsent sedan tidigare har avyttrat dotterbolag, har Headsents styrelse för avsikt att föreslå att del av kvarstående försäljningslikvid från tidigare avyttringar delas ut till befintliga aktieägare i Headsent. Styrelsen har för avsikt att föreslå att Bolagsstämman beslutar om en extra utdelning om 2,50 kronor per aktie till befintliga aktieägare i Headsent."

Transaktionen och granskningsprocessen beräknas kunna slutföras under det tredje kvartalet 2022.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner