Börsnotering av

Viking Supply Ships AB

Viking Supply Ships är en svensk rederikoncern. Verksamheten är fokuserad inom offshore och isbrytning primärt i Arktiska samt subarktiska områden. Viking Supply Ships AB hette tidigare Rederi AB Transatlantic.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Värdering

878 Mkr i market cap i slutet av september 2022.

Mer information

Viking Supply Ships är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista men meddelade i slutet av september 2022 att de planerar att flytta till First North under fjärde kvartalet 2022.

"Styrelsen anser att Nasdaq First North Growth Market skulle vara en mera passande handelsplats för Bolaget med hänsyn till Bolagets strategi och koncentrerade aktieägarbas och att en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market skulle medföra lägre kostnader för efterlevnad av löpande skyldigheter till följd av lägre regulatoriska krav, vilket skulle gynna Bolagets fortsatta utveckling och lönsamhet."

Uppdatering: Tidsplanen om att listbytet ska ske under fjärde kvartalet 2022 upprepades i mitten av november 2022 efter att ansökan om avnotering gällande Nasdaq Stockholms huvudlista lämnats in.

Uppdatering: Första dag på First North blir 15 december 2022.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner