Börsnotering av

Vigmed Holding AB

Vigmed utvecklar säkra kanyler och nålar som är stickskyddade.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Listat på First North.

Värdering

Listat på First North. Market cap på 665 Mkr den 20 augusti 2014.

Mer information

Vigmed är listat på First North. Företaget meddelade den 20 augusti 2014 att de inleder arbetet med att flytta till Stockholmsbörsens huvudlista.

Uppdatering: Vigmed har inte skrivit om sin planerade börsnotering på länge. Under hösten 2015 har bolaget en tillfällig CFO, för att anställa en CFO på halvtid som sedan går över till heltid vi årsskiftet. Något byte till börsens huvudlista under 2015 verkar inte rimligt.

Uppdatering: Bolaget har under slutet av 2015 både gett en uppdatering om sina målsättningar samt publicerat ett prospekt. En flytt till börsens huvudlista nämns inte ens.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner