Börsnotering av

Vicore Pharma Holding AB

Vicore Pharma bedriver utveckling av en ny typ av läkemedelssubstanser med väldokumenterade antiinflammatoriska och organskyddande egenskaper. Vicore Pharma Holding AB hette tidigare Mintage Scientific AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Vita Nova Ventures säljer under september 2009 sina aktier i A-Science, motsvarande 51 % av företaget, till sina aktieägare.

Uppdatering: Ägerförhållande den 31 november 2010: A+ Science Holding AB 28 %, Göran Wessman (med familj och bolag) 24 %, Kjell Stenberg 10 %, Eriksam Invest AB 8 %, BD Medical Consulting AB (styrelseledamot Björn Dahlöf) 5 %, Per Jansson 3 %, Övriga (cirka 600 aktieägare) 20 %.

Värdering

Vita Nova Ventures aktieägare betalar 1 kr per aktie. PricewaterhouseCoopers värderar i ett utlåtande A+Science till 17 Mkr.

Uppdatering: 11,2 Mkr pre-money vid nyemissionen i januari 2010, där man gör en nyemission på upp till 5,6 Mkr.

Uppdatering: Pre-money 16,8 Mkr och 22,4 Mkr post money om emissionen under juni-augusti 2010 fulltecknas.

Mer information

Vita Nova Ventures säljer under september 2009 sitt innehav i A+Science till sina aktieägare. Efter det planerar A+Science att göra en nyemission och sedan planeras en notering.

Uppdatering: A+Science har bytt namn till Mintage Scientific AB och gör en nyemission under januari 2010 och planerar att notera sig under 2010.

Uppdatering: Någon listning av aktien har i november 2011 ännu inte blivit av. Någon ny tidsplan har inte presenterats.

Uppdatering: Mintage gör en företrädesemission på 5,6 Mkr under juni-augusti 2010.

Uppdatering: Mintage Scientific gör en företrädesemission under nov/dec 2013 och meddelar då att de eventuellt planerar att göra ytterligare en emission under 2014 i samband med en listning av aktien.

Uppdatering: Mintage Scientific listar sig på Alternativa den 9 april 2014.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner