Börsnotering av

Veg of Lund AB

Veg of Lund är verksamt inom den snabbt växande marknaden för växtbaserad mat. Bolaget har, baserat på egen forskning, tagit fram ett nytt alternativ för marknaden för mjölkalternativ.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Reosurf AB (Eva Tornberg) 16,7 %, Thomas Olander Consultancy AB 15,9 %, LU Holding 10,2 %.

Bland ägarna har i alla fall tidigare funnits grundaren Eva Tornberg, vd Thomas Olander, LU Holding, Torbjörn Malmsjö och Anders Hättmark.

Värdering

Uppdatering: 116,24 Mkr post money. 11 kr per aktie.

Uppdatering: 86,24 Mkr pre-money och 116,24 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas.

Mer information

Veg of Lund har inte kommunicerat att de ska notera sig men deltar i slutet på november 2019 på ett stort Aktiespararna-event där det i övrigt bara är noterade bolag eller bolag som ska notera sig.

Bolaget tog i mars 2019 in 11 Mkr. Nyligen tog man beslut om att göra om sig från ett privat till ett publikt aktiebolag samt att bemyndiga styrelsen att ge ut olika finansiella instrument.

Uppdatering: På Aktiespararnas event i slutet av november 2019 berättade bolaget att de ska göra en emission och notera sig under första halvåret 2020.

Uppdatering: Veg of Lund noteras på First North den 10 februari 2020.

70 % av erbjudandet inför noteringen är säkerställt via teckningsförbindelser och den största är Arastoupour & Persson Investment AB (Leif GW Persson & Iraj Arastoupour) och tar 17,3 % av erbjudandet.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner