Börsnotering av

Vasakronan AB

Fastighetsbolag

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Svenska staten 100 %

Mer information

Staten har bestämt sig för att sälja Vasakronan. Börsen är det alternativ som just nu ger bäst betalt. Något beslut har inte kommunicerats. Om börsen fortsätter att vara stark är en notering trolig.

Uppdatering: I slutet på oktober 2007 meddelade företagets VD att man är väl förberett för en börsnotering, men att även andra alternativ kan bli aktuella.

Uppdatering: Med den globala ekonomiska krisen är det inte aktuellt att notera Vasakronan.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner