Börsnotering av

VärmlandsMetanol AB

Tillverkning av metanol.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: A-aktierna ägs av fyra privatpersoner, Hagfors Kommun, LRF via Lantbrukarnas ek AB, Skogsbolaget Sture Sonebrunk AB och Stiftelsen Miljöcentrum. B-aktierna ägs av 1560 privatpersoner och ett 40-tal bolag.

Uppdatering: Efter nyemissionen under december 2011 har företaget omkring 1200 privatpersoner och 50 företag som aktieägare.

Stiftelsen Miljöcentrum, Hagfors kommun, LRF och cirka 723 privatpersoner och 37 företag.

Värdering

Uppdatering: 111 Mkr post money.

Uppdatering: 105 Mkr pre-money och 115,5 Mkr post money om emissionen i nov-dec 2021 blir fulltecknad.

Uppdatering: 97 Mkr pre-money och 109,6 Mkr post money om emissionen fulltecknas under april-maj 2016.

Uppdatering: Pre-money 78,3 Mkr och 90,0 Mkr post money om emissionen fulltecknas under mars/april 2013.

Uppdatering: Pre-money 64,3 Mkr och 73,5 Mkr post money om emissionen fulltecknas under slutet av 2011.

Uppdatering: Vid nyemissionen under maj/juni 2010 pre-money 57,2 Mkr och 66,7 Mkr post money om emissionen fulltecknas.

27 Mkr före nyemissionen på 8,1 Mkr i maj 2008. Flera och betydligt större emissioner kommer att göras innan noteringen. Uppdatering: Emissionen fulltecknades, vilket ger en värdering på 35,1 Mkr.

Mer information

Planerar en notering på OMX Stockholm eller NGM. Företaget ska tillverka metanol av skogsråvara för att användas som drivmedel i motorfordon och bränsleceller. Med i projektet är den evige miljökämpen Björn O. Gillberg. Företaget har gjort två mindre nyemissioner i runt årsskiftet 2006/2007 på tillsammans 14,25 Mkr för att finansiera förberedande arbete. Företaget planerar att hämta in ytterligare några miljoner genom en riktad nyemission och när företaget är noterat planerar man att hämtan in omkring 2 miljarder.

Uppdatering: Planen var att notera företaget kring årsskiftet 2007/2008. Men då börsen var så pass skakig så flyttar man på noteringen till våren 2008.

Uppdatering: I mars 2008 berättar företaget att man har för avsikt att ha ett prospeket för notering klart vid slutet av 2008.

Uppdatering: I samband med nyemissionen i maj 2008 kommunicerar man att företaget ska noteras i slutet av 2008 eller början av 2009.

Uppdatering: Emissionen på 8,1 Mkr under maj 2008 blev fulltecknad och under hösten 2008 planerar man att göra en emission på 100 Mkr. Man planerar att lånefinansiera en stor del av verksamheten.

Uppdatering: Tidsplanen för emissioner och notering har förskjutits något. Notering under 2009 är avhängig av hur klimatet för nyemissioner och noteringar är.

Uppdatering: Företaget gör en nyemission på 9,5 Mkr under maj/juni 2010. Noteringsplanerna har skjutits till 2011. Innan det, i slutet av 2010, planerar man att via banker/finansinstitut göra emissioner och låna upp pengar.

Uppdatering: Företaget gör en företrädesemission på 9,18 Mkr under slutet av 2011. Börsnotering och en stor nyemission på runt 1,5 miljarder kronor för att finansiera bygget av anläggningen har skjutits på framtiden tills marknaden är bättre. Företaget fortsätter i stället sin utveckling tills dess i mindre och långsammare steg.

Uppdatering: Företaget fick in omkring 8,2 Mkr i sin nyemission under slutet av 2011. Företaget meddelar att de under 2012 behöver hämta in omkring 170 Mkr för det fortsatta ingengörsarbetet. Själva fabriken är kostnadsberäknad till 3,5 miljarder kronor, där planen är att 50 % ska finansieras med eget kapital och 50 % via lån.

Uppdatering: Företagets VD berättar i mitten av februari 2012 att banklån på 1,75 miljarder har säkrats, men att företaget behöver lika mycket egna pengar för att kunna dra igång bygget. Han säger vidare att företaget står vid ett vägval, där det ena valet är att åter försöka göra en börsnotering och dra in pengar i samband med det, och det andra valet är att låta utländska industriföretag köpa in sig i VärmlandsMetanol. Skulle det senare väljas så kan de nuvarande 1200 investerarna komma att erbjudas att lösa in sina aktier.

Uppdatering: Företagets VD berättar i mitten av april 2012 ska ta in 170 Mkr under året, och han är säker på att de kommer att klara det, de har investerare som är beredda.

Uppdatering: Företaget gör en nyemission på upp till 11,7 Mkr under mars/april 2013. I en promemoria den 14 mars ändrade sig regeringen vad gäller beskattning och regler för biodrivmedel (reglerna blir bland annat teknikneutrala), vilket var en stor framgång för VärmlandsMetanol som för en kampanj för just detta.

Uppdatering: Emissionen under mars/april 2013 övertecknades med flera miljoner. Och med beslutet att göra skattereglerna teknikneutrala så sätter VärmlandsMetanols investmentbank igång igen med sitt arbete att ta fram den stora finansieringen.

Uppdatering: I april-maj 2016 gör VärmlandsMetanol en nyemission. I samband med det skriver bolaget att det framåt 2018 är dags för en notering, alternativt att bolaget gör riktade emissioner tillsammans med att mindre aktieägare erbjuds att bli utköpta till ett bra pris.

Uppdatering: I slutet av juni 2018 kämpar VärmlandsMetanol vidare. En notering verkar inte vara aktuell i närtid.

Uppdatering: Vi betraktar noteringsplanerna som helt inställda. Ingen verksamhet verkar vara i närheten av att börja drivas, samtidigt som Björn Gillberg ser fiender i allt och alla. Förutom att framföra sin åsikter i skriftlig form så har han även startat en youtube-kanal där han besvärar sig.

Uppdatering: I november-december 2021 gör VärmlandsMetanol en företrädesemission som även är öppen för allmänheten. I samband med detta uppger man sig även planera en notering, dock utan att ange någon tidsplan.

Uppdatering: VärmlandsMetanol fick in 6 Mkr och 176 nya aktieägare i emissionen i december 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner