Börsnotering av

Välinge Innovation AB

Välinge utvecklar och utlicensierar laminatgolv som inte behöver limmas, som istället använder en mekanisk låsmekanism, det så kallade klickgolvet. Företaget har ingen egen tillverkning av golv.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: I januari 2018 sålde KKR sina 49,8 % till danska investeringsföretaget Kirkbi.

Uppdatering: I februari 2016 köpte riskkapitalbolaget KKR 50 % av aktierna, genom att köpa ut Kronospan och Krono Group, samt genom att köpa 10 % av grundaren Darko Perván.

Uppdatering: I slutet av april 2011 köpte grundaren Darko Perván ut Nordtjernan AB.

Välinge Invest AB (grundarens företag) 30%, Nordstjernan AB 30%, Kronospan 20% och Kronotex 20%. Kronospan och Kronotex ingår i Krono Group, som är världens största tillverkare av laminatgolv.

Värdering

Uppdatering: 30-40 Mdkr vid en börsnotering som kan ske tidigast 2024 enligt Darko Pervan i juni 2022.

Uppdatering: 8 Mdkr var värderingen i januari 2018 då KKR sålde sitt innehav enligt uppgifter som DiTV har fått.

Uppdatering: 5-6 Mdkr är DIs uppskattning att värderingen är vid affären i februari 2016.

Darko Perván säger i april 2011 att tre banker har värderat företaget till 4 miljarder kronor. Han räknar med att företaget är värt 6-8 miljarder kronor vid en notering 2013.

Mer information

Noteringsplaner kommunicerade under 2010 av grundaren Darko Pervan.

Uppdatering: I februari 2011 kommer ett stort internt bråk upp till ytan mellan grundaren Darko Perván med familj och Nordstjernan som äger 30 % var av företaget. En stor del av styrelsen har avgått. Bolagets revisor har väckt frågor kring transaktioner mellan Välinge och Perváns privata bolag. Enligt Nordstjernans VD Tomas Billing ville man tillsätta en utredning, men utredaren nekas tillgång till lokalerna av Perván. Perván hävdar å sin sida att han välkomnar en utredning och säger att bråket uppstått pga av att styrelsen begått grova fel, och att de kan förvänta sig krav på miljardskadestånd. Ingen lysande situation om man planerar att notera företaget.

Uppdatering: Bråket fortsätter, men båda parter är positiva till en börsnotering, och ett noteringsprospekt finns som är i stort sett klart.

Uppdatering: I slutet av april 2011 köpte grundaren Darko Perván ut Nordtjernan AB. Han siktar på en notering av företaget under 2013.

Uppdatering: I februari 2016 köpte riskkapitalbolaget KKR 50 % av aktierna. Dels köpte de ut golvtillverkarna Kronospan och Krono Group, och dels köpte de 10 % av grundaren Darko Perván. Därmed läggs också börsnoteringsplanerna på is. Men Perván stänger inte dörren för att de i framtiden kan bli en notering, antingen av hela företaget eller någon del. Nu är fokus på att höja värdet. Företaget tar nu klick-tekniken de uppfunnit för golv till möbler.

Uppdatering: I januari 2018 sålde KKR sina 49,8 % till danska investeringsföretaget Kirkbi. Thomas Lau Schleicher säger till DI:

”Jag tror att bolaget definitivt skulle vara intressant att börsnotera. Om vi skulle vilja göra det skulle det troligen kunna ske inom ett par år, men det kan också ta längre tid än så”

”Men att börsnotera bolaget är inget krav som vi har, vi äger både noterade och onoterade bolag och är flexibla ägare”

Uppdatering: I mitten av juni 2022 skrev Affärsvärlden att Välingen har planer på en börsnotering. Enligt Darko Pervan pågår samtal med potentiella rådgivare. Tidsplanen uppges vara tidigast 2024. Pervan uppger att marknadsvärdet kan bli 30-40 miljarder kronor. Han säger vidare att noteringen kan ske både i Stockholm och New York. Koncernens fastigheter och turistverksamhet uppges inte ingå i bolaget vid en notering.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner