Börsnotering av

Triventus AB

Triventus affärsidé bygger på projekt-utveckling, konsulttjänster och service inom vindkraft och förnybar energi.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Innan nyemissionen i slutet av 2010/början av 2011; Vindkraft Förvaltning i Halland AB 32 %, Wallenstam NaturEnergi AB 7,5 %, Aranea AB 7,5 %, Agrivind AB 3 %, Anders Schönborg AB 20 %, Erikstorp Energi AB 15 %, Slitevind AB 15 %.

Uppdatering: I maj 2011 gör företaget en nyemission på 116 Mkr. Industrifonden och Technologies Fund investerar 50 Mkr vardera. Grundare och befintliga ägare 16 Mkr.

Uppdatering: I slutet av december 2013 blir Eolus Vind ägare till 6 %, efter att ha köpt Wallenstams innehav.

Värdering

300 Mkr enligt Dagens Industri i november 2011.

Mer information

Under slutet av 2010 gör företaget en nyemission på 100 Mkr, den första som riktas till helt externa investerare. Emissionen ska vara avslutad den sista januari 2011. Att börsnotera företaget under 2014/2015 är ett exitalternativ man överväger.

Uppdatering: I maj 2011 gör företaget en nyemission på 116 Mkr. Industrifonden och Technologies Fund investerar 50 Mkr vardera. Grundare och befintliga ägare 16 Mkr. Sustainable Technologies Fund leds av André Heinz, en av arvingarna till det kända "ketchup-företaget".

Uppdatering: Triventus gör en nyemission på 50 Mkr under september/oktober 2012. I och med den stärker Sustainable Technologies Fund, Industrifonden, Wallenstam och Aranea sitt ägande. I samma veta har och gör företaget ett antal nedskärningar, inklusive att koncernledningsfunktionen avskaffas.

Uppdatering: Vi är inte helt på det klara med exakt vad som händer. Men under slutet av 2013 kan vi se att företagsrekonstruktion har inletts i dotterbolagen Triventus Wind Power AB och Triventus Consulting AB. Under hösten 2013 vill företaget även fusionera Triventus Vindkraft Fond 1 AB med Triventus AB.

Uppdatering: I oktober 2013 lämnade Triventus AB in en ansökan om företagsrekonstruktion.

Uppdatering: I slutet av december 2013 meddelar Eolus Vind att de köper Wallenstams ägande på 6 % i Triventus.

Vi betraktar tidigare noteringsplaner som inställda.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner