Börsnotering av

Triona AB

Triona är ett IT-företag som kombinerar stort verksamhetskunnande inom framför allt transportinfrastruktur, kraft/energi, entreprenadverksamhet, transporter och skogsindustri med branschinriktade produkter samt spetskompetens inom systemutveckling och systemförvaltning.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Triega AB 10,8 %, Extrico Holding AB 7,7 %, Anders Nilsson 6,4 %, Bremner Invest AS 6,4 %, Lars Wikström 5,3 %.

Mer information

Triona har varit noterat på Pepins Alternativa listan men meddelade i början av oktober 2022 att de ska notera sig på NGM Nordic SME under senare delen av fjärde kvartalet 2022.

Uppdatering: Triona kommer att noteras på NGM Nordic SME den 20 december 2022.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner