Börsnotering av

Treflex Holding AB

Treflex Holding äger sex olika bolag. Fem av bolagen tillverkar och säljer livsmedel med lokal anknytning. Trelfex äger även ett mindre pensionat.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Innan nyemissionen i maj 2009 äger Sören Lindvall 37,34 % och Ingemar Andersson 37,34 %. Totalt 34 aktieägare.

Värdering

Pre-money vid nyemissionen i maj 2009 var 14,86 Mkr. Till det kommer 1,2 - 5,0 Mkr i nyemissionen.

Mer information

Treflex Holding planerar att notera sig på en mindre lista, så som Aktietorget eller First North.

Uppdatering: Oklar status på tidigare kommunicerad plan att lista aktien.

Uppdatering: Treflex Holdings verksamhet utvecklas inte som planerat. Vi betraktar planerna på en notering som inställda.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner