Börsnotering av

Transmode Holding AB

Utvecklar och tillverkar produkter inom fiberoptik-, tele- och dataelektronikområdet. Främst Metro wdm, en teknik för att öka överföringshastigheten i fibernät.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Pod Ventures 41,5 %, Amadeus 22 %, Harbourvest 12 %.

Uppdatering: Inför noteringen säljer befintliga ägare aktier motsvarande 28,3 % av det totala antalet aktier. Om erbjudandet utökas och om övertilldelningsoptionen utnyttjas kan upp till 46,2 % av aktierna komma att ägas av nya ägare.

Värdering

Omsättning och resultat för 2009 ger en uppskattad värdering vid en börsnotering på 1 - 1,5 miljarder kronor.

Uppdatering: I början av maj 2011 uppskattas bolaget få ett värde på 1,5 - 2 miljarder kronor på börsen.

Uppdatering: 1 266 - 1 536 Mkr enligt erbjudandet inför noteringen (47 - 57 kr per aktie).

Uppdatering: Priset per aktie i erbjudandet blev 53 kr. Vilket ger ett värde på 1 427 Mkr.

Mer information

Företaget tog för några år sedan in 650 Mkr i riskkapital och är sedan ett par år tillbaka kassaflödespositiva. Företaget styrs av förre Ericssondirektören Karl Thedéen. Företaget har gjorts redo för en notering, men turbulensen på aktiemarknaden skjuter på planerna. En notering är dock fortfarande det troligaste alternativet.

Uppdatering: Transmode växte med 21 % under 2007 och 2008 gick ännu bättre och gav en vinst på 102 Mkr. I början på mars 2009 har företaget ännu inte märkt av nedgången i ekonomin i sina orderböcker. Företaget redovisar enligt IFRS och gör kvartalsrapporter. När börsklimatet vänder är företaget redo för att noteras.

Uppdatering: Företagets ordförande Kent Sander säger i början av januari 2011 att man pratar med investmentbanker om förutsättningarna för en börsnotering och att man vid nästa styrelsemöte ska ta upp frågan om börsnotering. För 2010 förväntas omsättningen bli 700 Mkr med ett rörelseresultat på 100 Mkr.

Uppdatering: I slutet av februari 2011 sägs två svenska investmentbanker vara engagerade för att sköta företagets börsnotering.

Uppdatering: I början av maj 2011 sonderar Handelsbanken, Carnegie och UBS marknadens intresse. En notering kan bli av i slutet av maj eller början av juni 2011.

Uppdatering: Transmode meddelade i mitten av maj 2011 att man planerar en börsnotering den 27 maj 2011. Ägarna erbjuder inför noteringen allmänheten och institutioner att köpa aktier i det indikativa spannet 47-57 kr. Priset per aktie till allmänheten kommer inte att överstiga 57 kr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner