Börsnotering av

Transferator AB

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Transferator AB hette tidigare DO Networks Sverige AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

75 % ägs av Basiq Networks BN AB, som delar ut delar av aktierna i dotterbolaget Basiq Networks Sverige AB till sina aktieägare innan notering. 25 % ägs av de tidigare ägarna till Nordiska Stadsnätstjänster AB, företaget som Basiq Networks Sverige AB köpt.

Mer information

Noteringsplanerna meddelades efter att Basiq Networks BNs dotterbolag Basiq Neworks Sverige meddelat att de köper Nordiska Stadsnätstjänster AB.

Uppdatering: Basiq Networks Sverige AB byter namn till DO Networks Sverige AB.

Uppdatering: Bolaget är godkänt för notering på Aktietorget under förutsättning att ägarspridningskravet är uppfyllt.

Uppdatering: Företaget skulle noteras den 7 februari, men skjuter något på datumet då adminastrationen av aktierna tar längre än väntat.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner