Börsnotering av

Transfer Group AB

Transfer Group är mötesplatsen för aktiva uppdragstagare och arbetsgivare. Genom sin portal underlättar Transfer Jobb matchningen på arbetsmarknaden inom alla yrkesområden. Transfer Group AB hette tidigare Transfer Service Group AB. Transfer Service Group AB hette tidigare Transfer Jobb AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: 12 april 2021; Des Mond AB 28,30 %, Dividend Sweden AB 12,31 %, Anora Holding AB 6,59 %, Jörn Bullmarknad 5,03 %, Hampus Holmberg 3,89 %, Nord Fondkommission AB 3,54 %, Aggregate Media Fund X Kommanditbolag 2,63 %, Disruptify IT AB 2,56 %, Klas Arvidson 2,44 %, Övriga 29,70 %.

Des Mond AB är huvudägare. Dividend Sweden AB har köpt aktier som de till 90 % ska dela ut till sina aktieägare.

Värdering

Uppdatering: 140,8 Mkr post money

131,2 Mkr pre-money och 140,8 post money om emissionen under juni 2021 fulltecknas. 1,20 kr per aktie.

Uppdatering: 119,6 Mkr pre-money och 128,6 Mkr post money om en företrädesemission fulltecknas som sannolikt ska göras våren 2021. 1,20 kr per aktie.

Uppdatering: 76,58 Mkr pre-money och 78,58 Mkr post money om emissionen under februari-april 2020 fulltecknas. 1 kr per aktie.

Mer information

I slutet av oktober 2017 meddelade Dividend Sweden AB att de har köpt aktier i Transfer Jobb AB, som till 90 % ska delas ut till aktieägarna. Det är en del av en process där Transfer Jobb ska göra en nyemission och lista sig på NGM Nordic-MTF.

Uppdatering: I slutet av juli 2018 skrev Dividend Sweden att Transfer Jobb ska noteras under hösten 2018.

Uppdatering: I slutet av oktober 2018 meddelar Dividend Sweden att styrelsen sätter avstämningsdagen för utdelningen av aktier i Transfer Jobb till den 6 november 2018.

Uppdatering: I april 2019 bytte Transfer Jobb namn till Transfer Service Group AB. Bolaget har även fått ett lite annat fokus och även en ny logga.

Uppdatering: När vi tittar på bolagets hemsida i början av september 2019 framgår att målet är en börsnotering under 2020.

Uppdatering: I mitten av april 2021 skrev Dividend Sweden att Transfer Group kommunicerat att de ska notera sig under tredje kvartalet 2021.

Uppdatering: Den 10 maj 2021 ska bolaget ta beslut om en publik emission på 9 Mkr riktad till allmänheten.

Uppdatering: I slutet av april 2021 meddelade en av bolagets rådgivare till oss att tidsplanen för noteringen enligt bolagets Mentor är andra kvartalet 2021.

Uppdatering: I början av juni 2021 presenterade bolaget sitt memorandum och där framgår bara att bolaget planerar att notera sig under sommaren 2021.

Uppdatering: Bolagets noteringsemission blev tecknad till 102 % fördelat på ca 300 investerare. Bolaget måste dock vänta på att Dividend Sweden delar ut sina aktier och att ett spridningsintyg kan produceras. Ny tidsplan för noteringen är mitten av augusti 2021.

Uppdatering: I mitten av augusti 2021 meddelade Dividend Sweden att tidsplanen för noteringen av Transfer Group nu är tidig höst 2021.

Uppdatering: Transfer Group noteras på NGM Nordic SME den 30 augusti 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner