Börsnotering av

TracTechnology AB

TracTechnology är ett tillväxtföretag med verksamhet inom två starka tillväxtområden, RFID-teknik samt livsmedelssäkerhet och spårbarhet. TracTechnologys huvudsakliga fokus är ett patenterat koncept, baserat på RFID-teknik, som ger spårbarhet från ”gård till gaffel” inom köttproduktion.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: Brax Britmari, Rederibolaget Astrea och Brax Ove är största ägare.

870 aktieägare, framför allt från tiden då företaget var listat på Aktietorget.

Värdering

Uppdatering: 42,81 Mkr pre-money och 44,59 Mkr post money om företrädesemissionen i juni 2022 fulltecknas. 0,25 kr per aktie.

Uppdatering: 32,5 Mkr pre-money och 37,5 Mkr post money om emissionen i oktober 2021 fulltecknas. 0,25 kr per aktie.

Uppdatering: 30 Mkr pre-money och 35 Mkr post money om emissionen i augusti 2018 fulltecknas.

Uppdatering: 28,7 Mkr post money vid nyemissionen i slutet av 2016.

Uppdatering: 26,4 Mkr pre-money och 30,5 Mkr post money om emissionen i november 2016 fulltecknas. 0,30 kr per aktie.

Uppdatering: 0,60 kr per aktie vid emission i juli 2016.

Uppdatering: 42,4 Mkr post money i mars 2016.

Uppdatering: 38,4 Mkr pre-money och 45,4 Mkr post money om emissionen under mars 2016 fulltecknas.

32 Mkr pre-money och 37 Mkr post money om den emission som görs i maj 2015 fulltecknas.

Mer information

I maj 2014 meddelade TracTechnology att de planerade för en notering i slutet av 2017. I februari 2015 har bolaget fått en större order och anser nu att noteringen kan ske tidigare. En mindre emission har gjorts till en grupp ICA-handlare och en ytterligare emission ska göras, vilket verkar vara en företrädesemission på några miljoner kronor.

Uppdatering: I samband med nyemissionnen i maj 2015 talar bolaget åter om en notering år 2017, dvs man verkar backa från tidigareläggningen som kommunicerades bara några veckor tidigare.

Uppdatering: I mars 2016 gör TracTechnology en företrädesemission på upp till 7 Mkr. En notering nämndes i samband med detta inte.

Uppdatering: TracTechnology fick in 3,2 Mkr i företrädesemissionen.

TracTechnology ska satsa mer på etablering i utlandet, vilket ska ledas av Stephan Pakh. Thomas Nybladh övertog VD-rollen den 2 maj 2016.

Uppdatering: I juli 2016 gjorde TracTechnology en först till kvarn-emission på 1,8 Mkr till 0,60 kr per aktie. Man meddelade då även att en notering ska ske på Aktietorget under april-maj 2017.

Man planerar även att göra en pre-ipo på 4 Mkr och en spridningsemission på 12 Mkr i samband med noteringen.

Uppdatering: TracTechnology gör en företrädesemission under november 2016 och upprepar inför det att man ska notera sig på Aktietorget under 2017.

Uppdatering: Under juli-augusti 2017 gjorde företaget en nyemission på upp till 2,1 Mkr till 30 öre per aktie.

I juli 2017 meddelades också att en spridningsemission ska göras under hösten 2017, samt att noteringen på Aktietorget är flyttad till första halvåret 2018.

Uppdatering: I augusti 2018 pågår en företrädesemission. Bolaget återupprepar då planer på en notering, dock utan att ange någon tidsplan.

Uppdatering: I början av september 2018 meddelar TracTechnology till Nyemissioner.se att det inte stämmer att bolaget ska notera sig, samt att det inte stämmer att de ska notera sig på Spotlight. De tidsplaner och den marknadsplats man flera gånger kommunicerat vill man nu ska tolkas som "framtida möjlighet".

Uppdatering: I oktober 2021 gör TracTechnology en företrädesemission och skriver då att det första steget mot en börsnotering.

Uppdatering: I mitten av augusti 2023 meddelade Star Innovation Group AB att de har investerat 1,5 Mkr i TracTechnology AB via en riktad nyemission.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner