Börsnotering av

Tomsk Refining AB

Raffinaderi i Tomsk-regionen / Ryssland.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Bland andra Torbjörn Ranta.

Uppdatering: Benchmark Oil & Gas AB blev i april 2010 ägare av 3 % av aktierna.

UPPDATERING: Shelton Petroleum AB som är noterat på Stockholmsbörsen meddelar i september 2010 att de har förvärvat 15 % av aktierna i Tomsk Refining. Shelton undersöker även möjligheten att öka sitt ägande ytterligare.

Värdering

333,3 Mkr enligt villkoren för apportemissionen som Benchmark Oil & Gas AB deltog i under april 2010.

UPPDATERING: Shelton Petroleum köper under september 2010 15 % av aktierna genom en direkt nyemission, kvittning av lån samt betalar delar med egna aktier. Det ger en ungefärlig värdering på 321 Mkr, exklusive eventuell ytterligare betalning om vissa mål upp uppnås inom en specifik tidsram.

UPPDATERING: Tomsk Refining planerar i början av 2011 att sälja sina rörelsedrivande dotterbolag för 80,5 MUSD.

Mer information

Tomsk Refining bygger i början av 2008 ett raffinaderi i Tomsk-regionen som beräknas vara klart mot slutet av året. Efter det är en notering ett troligt alternativ.

Uppdatering: Det noterade svenska företaget Petrosibir har under november 2009 förvärvat en option av Michail Malyarenko på en stor post i Tomsk Refining. Målet är att köpa upp hela bolaget. Noteringsplanerna av Tomsk Refining är således inte vidare troliga längre.

Uppdatering: Tomsk Refining meddelade i Q3 rapporten för 2009 att man förbereder en notering under 2010.

Uppdatering: Benchmark Oil & Gas AB har under april 2010 i en apport emission köpt 3 % av aktierna i Tomsk Refining för 10 Mkr.

Uppdatering: Shelton Petroleum AB som är noterat på Stockholmsbörsen meddelar i september 2010 att de har förvärvat 15 % av aktierna i Tomsk Refining. Shelton avser även att föra samtal med andra ägare om att dels öka sitt innehav i Tomsk Refining och dels om ett samarbete mellan bolagen. Shelton är intresserade av att skapa ett integrerat oljebolag där Tomsk med sitt raffinaderi skulle vara en viktig pusselbit.

Uppdatering: Tomsk Refining kallar i slutet av januari 2011 till extra bolagsstämma. Syftet är att bolaget vill sälja sina rörelsedrivande dotterbolag. Priset är 80,5 MUSD. Summan som Tomsk erhåller kommer att påverkas av diverse regleringar och garantier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner