Börsnotering av

Tobii Dynavox AB

Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av personer med särskilda behov.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Tobii AB 100 %, som innan noteringen delar ut bolaget till aktieägarna.

Mer information

I slutet av april 2021 meddelade Tobii att de ska dela ut Tobii Dynavox till aktieägarna och notera bolaget på börsen under fjärde kvartalet 2021.

”Styrelsen och ledningen har under många år sett en uppdelning som en naturlig utveckling av bolaget för att maximera potentialen och det långsiktiga aktieägarvärdet. Genom att dela upp Tobii bildas två investeringsalternativ med helt olika profil, båda med spännande framtidsutsikter och med stark attraktionskraft för investerare med olika inriktning och intresse.”, säger Kent Sander, styrelseordförande för Tobii. ”Baserat på en stabil insats under hela pandemin, stark utveckling och goda utsikter för alla verksamheter är vår bedömning att Tobii nu är redo för nästa steg i sin utveckling.”

Uppdatering: I början av september 2021 meddelades att Tobii Dynavox har fått en ny styrelse inför avknoppningen och noteringen. Den nya styrelsen består av fem ledamöter, med Åsa Hedin som ordförande och Caroline Ingre, Henrik Eskilsson, Charlotta Falvin och Carl Bandhold som medlemmar.

Uppdatering: I början av oktober 2021 preciserades tidsplanen till att utdelning av aktier och börsnoteringen av Tobii Dynavox ska ske runt årsskiftet 2021/2022.

Uppdatering: Tobii Dynavox börjar handlas på Nasdaq Stockholm den 9 december 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner