Börsnotering av

TitanX Holding AB

TitanX Engine Cooling är leverantör av kylsystemlösningar till tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsfordon och dieselmotorer inom industrin.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

EQT Opportunity är huvudägare, Fouriertransform AB 38 %.

Värdering

487 Mkr. Baserat på att Fouriertransform AB i mars 2013 investerade 185 Mkr och blev ägare till 38 %.

Mer information

I mars 2013 meddelade EQT att Fouriertransform AB investerar 185 Mkr i TitanX och blir ägare till 38 % av aktierna, och att en börsnotering planeras inom de närmaste åren.

“Fouriertransform, med sitt fokus på och sin erfarenhet av svensk fordonsindustri, är en värdefull medinvesterare för EQT Opportunity och TitanX. Kapitaltillskottet kommer att vara del av förberedelserna för en börsnotering. En börsnotering av TitanX planeras inom de närmaste åren”, sa Samir Kamal, Partner på EQT Partners i Sverige, investeringsrådgivare till EQT Opportunity.

TitanX förvärvades år 2008 av EQT Opportunity.

Uppdatering: Dagens Industri skriver i början av november 2013 att tidsplanen för TitanX börsnotering är "början av 2015".

Uppdatering: I april 2015 skrev bolaget att en ny CFO kommer tillträda under tredje kvartalet och successivt anta rollen. Bolaget skriver även att det kommer att stärka bolagets börsnoteringsambitioner. Verkar som att tisplanen för en börsnotering är 2016.

Uppdatering: I slutet av februari 2016 meddelde TitanX att de skapar en ny ledningsstruktur med start den 1 mars 2016. Det som återstår är att rekrytera en ny "VP Operations". Innebär nog att en notering tidigast kan vara aktuell under hösten 2016.

Uppdatering: I augusti 2016 meddelades att Tata Autocomp Systems köper TitanX. Ingen notering således.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner