Börsnotering av

Titania Holding AB

Titania är ett fastighetsutvecklingsbolag med fokus på storskaliga hyresrättsprojekt i Stockholmsregionen.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan noteringserbjudandet; Einar Janson Invest AB 80 %, Nikan Ghahremani Invest AB 20 %.

Värdering

1000 Mkr pre-money och 1430 Mkr post money i noteringserbjudandet. 20 kr per aktie.

Mer information

I mitten av juni 2021 kommunicerade Titania att de ska börsnoteras under 2022.

Uppdatering: I slutet av november 2021 meddelade Titania att de ska noteras på First North. Noteringserbjudandet ska bestå av nya aktier för 430 Mkr samt befintliga aktier.

Jacob Karlsson (VD, grundare och storägare i K-fastigheter), Fjärde AP-fonden (AP4) och Dammskogen Förvaltning AB (Tidigare bland annat majoritetsägare i Järntorget Byggintressenter AB) har åtagit sig att förvärva aktier i i noteringserbjudandet till ett belopp om cirka 375 Mkr.

Uppdatering: Notering på First North den 10 december 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner