Börsnotering av

TiksPac AB

TiksPac har ett koncept där de erbjuder kommuner gratis hundpåsar och tillhörande ställ och uppsamlingsenhet, där företaget säljer annonsutrymme på ställen.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan nyemissionen augusti/september 2013; Morris Förvaltnings AB (Stig-Arne Mårtensson) 38,25 %, Addness Ltd (Lars Åke Södergren) 27,00 %, KrefaktAB (Lars Åke Södergren, 50 %) 15,25 %, Falvir International Ltd (Göran Månsson) 10,00 % och Tecap Invest AB 9,50 %.

Värdering

Pre-money 15 Mkr och 21 Mkr post money om emissionen under augusti/september 2013 fulltecknas.

Uppdatering: 18,6 Mkr blev post money-värderingen.

Mer information

TiksPac planerar att lista sig på Aktietorget, där trolig tidsplan är mot slutet av 2013.

Uppdatering: Första dag för handel på Aktietorget är planerad till den 23 oktober 2013.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner