Börsnotering av

Thunderful Group AB

Thunderful Group är en pan-nordisk grupp som utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala dataspelsmarknaden, samt distribuerar spel, spelkonsoler, speltillbehör och leksaker på den nordiska marknaden. Gruppen bildades 2019 som en följd av omstrukturering av Thunderful- och Bergsala-sfärerna, var och en med sin egen långa historia.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Bergsala Holding AB, Brjann Sigurgeirsson Holding AB, och Lyngeled Holding AB är huvudägare.

Bergsala Holding (Owe Bergsten) är huvudägare.

Värdering

Uppdatering: 3,4 Mdkr post money.

Uppdatering: 2,65 Mdkr pre-money och 3,4 Mdkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

2 miljarder eller högre är uppskattningarna från de som Di talat med i slutet av juni 2020.

Mer information

Dagens Industri skrev i slutet av juni 2020 att Thunderful Group siktar på en notering under andra halvåret 2020. Carnegie och ABG Sundal Collier är anlitade och sköter noteringsarbetet. När det gäller värdering så har Di fått lite olika uppskattning, någon tror de siktar på 2 miljarder kronor och någon annan tror det är något högre.

Nyemissioner.se har gått och väntat på denna nyhet sedan slutet av januari 2020 då koncernen skapades. Det är som upplagt för något som liknar ett nytt Embracer Group. Grunden till bolaget är klassiska Bergsala, och sedan har man undan för undan börjat addera utvecklingsstudios och företag.

Uppdatering: I början av oktober 2020 meddelade Thunderful Group att de förvärvar 100 procent av den brittiska spelutvecklingsstudion Coatsink Software Ltd.

Thunderful kommer att betala 23 miljoner GBP i förskott, varav 11,5 miljoner GBP betalas kontant och 11,5 miljoner GBP i nyemitterade Thunderful-aktier. Dessutom kommer Thunderful att betala en earn-out-komponent som baseras på Coatsinks resultat 2021 och 2022. Ersättningen, som kommer att betalas i en blandning av kontanter och Thunderful-aktier, begränsas till 42,5 miljoner GBP, och kommer endast erläggas om Coatsink överstiger sina finansiella mål för 2021 och 2022. Den totala maximala köpeskillingen för förvärvet är således 65,5 miljoner GBP.

Uppdatering: I mitten av november 2020 bekräftade Thunderful i ett pressmeddelande att de ska notera sig på First North. En nyemission på 750 Mkr ska göras och vidare så kommer befintliga aktier att säljas.

Consensus Småbolag, Delphi Fondene, Knutsson Holdings AB, Naventi Fonder, Provobis, Strand Kapitalförvaltning och Vasastaden har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för ett belopp om högst 600 miljoner kronor.

Uppdatering: Thunderful noteras på First North den 7 december 2020.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner