Börsnotering av

Thule Group AB

Thule är mest känt som tillverkare av takboxar till bilar, men har med åren breddat sitt utbud till bland annat cykelhållare och olika former av väskor.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Nordic Capital 60 %, en grupp banker med Nordea i spetsen 30 % och företagsledningen 10 %.

Uppdatering: Nordic Capital köper i slutet av 2010 ut bankerna. Efter den affären äger Nordic Capital ca 91 % och ledningsgruppen (ca 60 personer) ca 9 %.

Uppdatering: Nordic Capital säljer upp till 30 % av aktierna i bolaget till nya ägare i samband med börsnoteringen.

Värdering

Prognosen för 2010 är en omsättning på 6 miljarder och en vinst före avskrivningar på 900 Mkr.

Uppdatering: 10 miljarder kronor inkl skulder enligt uppskattningar i slutet av juli 2014.

Uppdatering: 6,4-7,4 Mdkr i erbjudandet inför noteringen (64-74 kr).

Mer information

I mitten på 2004 var Thule nära en börsnotering, men då sålde riskkapitalbolaget EQT bolaget till brittiska Candover istället, för 4,2 miljarder kronor.

Uppdatering: Candover valde i maj/juni 2007 att sälja Thule till Nordic Capital Fond V istället för att notera företaget.

Uppdatering: Thule var högt belånat och fick därför problem under 2008. I slutet av december 2008 blev dock ett avtal om rekonstruktion färdigt, där sju stora långivare gick med på att omvandla en del av sina lån till preferensaktier.

Uppdatering: Thules nya VD Magnus Welander säger i början av februari 2010 att siktet är inställt på att notera företaget inom 2-3 år.

Uppdatering: I mitten av december 2010 meddelar Nordic Capital att man köper ut bankerna. Nordic Capital blir där med ägare till ca 91 % av aktierna och övriga aktier ägs av ledningsgruppen. Man meddelar samtidigt att Thule ska börsnoteras under 2012 eller 2013.

Uppdatering: Thules VD Frederik Erlandsson säger i början av mars 2011 att han är beredd på en börsnotering. Detta i samband med att bolaget anlitat en kommunikations- och pr-byrå för att nå ut med sitt budskap. Företaget uppfattas i Sverige som enbart en leverantör av takboxar, trots att företaget har ett brett utbud av produkter, där takboxar endast utgör 15 % av försäljningen.

Uppdatering: I september 2011 kommer uppgifter om att Rothschild har anlitats för att undersöka förutsättningarna för en börsnotering. Planerna ska vara i ett tidigt stadie, men en börsnotering sägs vara huvudspåret.

Uppdatering: År 2012 är snart slut och det var länge sedan det hördes något om en börsnotering av Thule. Marknaden för börsnoteringar är å andra sidan också helt död i Sverige, vilket gör att planerna är högst oklara.

Uppdatering: Den 1 april 2014 meddelas att investeringsfonden Accent Equity 2012 förvärvar hela trailerverksamheten från Thule Group tillsammans med företagsledningen. Thule fokuserar på sport- och fritidssektorn.

Uppdatering: I mitten av juni 2014 pratas det om att rådgivare är anlitade för att sälja Thule, där både en rak försäljning och börsnotering finns som alternativ. Med tanke på att börsen betalar bra för bolag just nu så finns det en bra chans att det blir en börsnotering.

Uppdatering: Reuters skriver i slutet av juli 2014 att Goldman Sachs och Nordea har utsetts till rådgivare för att leda börsnoteringen av Thule, under andra halvåret 2014.

Uppdatering: Thule meddelade i början av november 2014 att de ska notera sig på Nasdaq Stockholm, och att det planeras ske under 2014. Ägarna planerar att sälja befintliga aktier motsvarande 25-30 % av bolaget inför noteringen, samt vid intresse ytterligare aktier via en övertilldelningsoption.

Uppdatering: Thule släppte den 13 november 2014 prospektet för noteringen och erbjudandet att köpa befintliga aktier. Börsnotering sker den 26 november 2014.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner