Börsnotering av

TEQCool AB

TEQCool utvecklar ett system som kontrollerar temperaturen för att uppnå och bibehålla normotermi i patientens hjärna. Det primära syftet med behandlingen är att förebygga och hantera neurologisk feber hos hjärnskadade patienter.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Kommande

Ägare

Efter emissionen i december 2022: Cardeon AB 66,55 %.

Värdering

Uppdatering: 54,44 Mkr pre-money och 79,19 Mkr post money om företrädesemissionen i juni 2023 fulltecknas. 0,17 kr per aktie.

Mer information

TEQCool har inte publikt kommunicerat någon noteringsplan, men bolaget kontrolleras av Cardeon som brukar notera sina bolag. I början av december 2022 meddelade Cardeon även att TEQCool har gjort en riktad emission på 12,5 Mkr som tecknades av 120 personer/bolag, vilket även det tydet på en noteringsplan.

Uppdatering: I slutet av maj 2023 meddelade Cardeon att TEQCool inleder en företrädesemission. Vidare meddelade man att TEQCool inleder arbetet med att notera sig på NGM Nordic SME.

Uppdatering: I mitten av september 2023 meddelade TEQCool att Johan Ingemansson avgår som VD att och bolagets ordförande, Masoud Khayyami, går in som tillförordnad VD fram till att ny VD har rekryterats. Bolaget säger att kommande VD ska ha erfarenhet från noterad miljö för att ta noteringsprocessen vidare.

Uppdatering: Den 25 september 2023 meddelade Cardeon att TEQCool samma dag får Thomas Jensen som ny VD. Han uppges vara grundare av Allarity Therapeutics där han även är styrelsemedlem, han sitter även i styrelsen för Cardeon.

Uppdatering: Cardeon berättade i slutet av september 2023 att deras bolag TEQCool har rekryterat Jesper Høiland som strategisk rådgivare, som ska bistå VD och styrelsen med frågor av långsiktig och strategisk inriktning.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner