Börsnotering av

Tendo AB

Tendo utvecklar och erbjuder en handske med ett s.k. integrerat exoskelett som assisterar personer med begränsad handfunktion som uppkommit till följd av en ryggmärgsskada.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan noteringsemissionen: Sofie Woge 34,06 %, Robin Gustafsson 16,38 %, Pontus Renmarket 16,38 %, Escitura AB 15,33 %, Bertil Allard Holding 15,33 %, Övriga 2,52 %.

Värdering

Uppdatering: 43,75 Mkr post money

25 Mkr pre-money och 43,75 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas. 6,75 kr per aktie.

Mer information

Sedermera Fondkommission meddelade i början av februari 2022 att Tendo ska noteras på Spotlight under våren 2022.

Uppdatering: I mitten av mars 2022 ska Tendo göra en presentation av sin IPO vilket borde tyda på en notering i april 2022.

Uppdatering: Tendo noteras på Spotlight den 6 april 2022.

Uppdatering: Tendos noteringsemission blev fulltecknad och bolaget fick 260 nya aktieägare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner