Börsnotering av

Tebede AB

Tebede är genom det helägda dotterbolaget Spolargruppen nordisk marknadsledare inom rörinfordring, rörspolning, underhåll och tätning av ventilationskanaler. Tebede AB hette tidigare tbd30 AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Om Förvärvet slutförs kommer tbd30s idag befintliga aktieägare inneha 71% av beräknat antal A- och B-aktier. Säljande aktieägare i SPG kommer genom Förvärvet inneha 17% av beräknat antal A- och B-aktier. Aktier tillkommande från den Riktade Nyemissionen kommer genom Förvärvet utgöra 10% av beräknat antal A- och B-aktier. Maximalt antal aktier tillkommande från förvärv av teckningsoptioner serie 2021:1 och 2021:2 kommer utgöra maximalt 2% av beräknat antal A- och B-aktier.

Mer information

Spac-bolaget tbd30 AB som är noterat på Nasdaq Stockholm förvärvar Spolargruppen Sverige AB och flyttar sin notering till First North med första handelsdag den 29 april 2022.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner