Börsnotering av

TagMaster AB

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade radiofrekvensbaserade identifieringssystem (RFID) och informationsprodukter för krävande miljöer.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Kommande

Mer information

I slutet av februari 2021 meddelade Tagmaster att de flyttar till Premier-segmentet inom First North och ssade då även att övergången är ett viktigt steg mot målet att noteras på Nasdaq Stockholms huvudlista. Någon tidsplan angavs inte.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner